คณะกรรมการสถานศึกษา

นายภักดี  จันทะเจียด
ประธานกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
นายสุนันท์  พันธ์ภักดิ์
ผู้แทนผู้ปกครอง

นายสมพร  จันทะมาศ
ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

นายบุญมา  จันทร์เหลือง
ผู้แทนองค์กรศาสนา

นายวาที  จันทร์เหลือง
ผู้ทรงคุณวุฒิ

นายสมคิด  ศรีพุด
ผู้ทรงคุณวุฒิ
นางจิรวรรณ  บุญรินทร์
ผู้แทนครู

นายทองสูร  จันทร์เหลือง
ผู้แทนศิษย์เก่า

นายสำรอง  พันธ์ภักดิ์
ผู้ทรงคุณวุฒิ

นายทองอินทร์  คำตา
ผู้ทรงคุณวุฒิ

นายเทิดศักดิ์  บุญรินทร์
ผู้อำนวยการโรงเรียน  กรรมการ/เลขานุการ
นางยุรีมาศ  คำตา
ผู้แทนองค์กรชุมชน

เจ้าอาวาสวัดบ้านห้วยทราย
ผู้แทนพระภิกษุ

นายสนิท  สุวรรณ์
ผู้ทรงคุณวุฒิ

นายเนย  ศรีพุด
ผู้ทรงคุณวุฒิ
Comments