ผลการเรียน

เข้าสู่ระบบด้วย Student ID

student____@huaisai.ac.th  (ช่องว่างใส่เลขประจำตัวนักเรียน 4 หลัก)

หากใช้งานผ่านโทรศัพท์มือถือหรือแท็บเล็ตต้องมีแอพพลิเคชัน Google Sheets
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.google.android.apps.docs.editors.sheets&hl=th


ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - 6
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 3
Comments