ผลการเรียน

* การใช้งานผ่านโทรศัพท์มือถือหรือแท็บเล็ตต้องมีแอพพลิเคชัน Google Sheets

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.google.android.apps.docs.editors.sheets&hl=th